Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur 1. nóvember 2022 til 31. október 2023
Skýringar 1.11.2022- 1.11.2021-
31.10.2023 31.10.2022
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld ……………………………………………………… 2   186.806.600   166.340.851
Vallartekjur ……………………………………………………… 3     67.597.899     60.044.533
Styrkir og fjáraflanir …………………………………………… 4     30.698.000     24.757.500
Aðrar tekjur …………………………………………………….. 5     24.985.809     17.203.231
  310.088.308   268.346.115
Rekstrargjöld:
Vörunotkun ……………………………………………………… 6      9.070.973      7.626.914
Laun og launatengd gjöld ……………………………………. 7   153.656.712   123.543.092
Íþróttastarf ………………………………………………………. 8     23.094.499     22.311.399
Rekstur Urriðavallar …………………………………………… 9     64.836.175     52.188.820
Rekstur golfskála og bygginga ……………………………… 10     21.146.677     16.283.093
Rekstur véla og tækja ………………………………………… 11     24.081.077     20.797.438
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ………………………….. 12      8.643.330      6.242.661
  304.529.443   248.993.417
Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði      5.558.865     19.352.698
Afskriftir fastafjármuna ………………………………………..      6.001.369      2.856.082
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur …………………………………….      3.562.752         732.397
Vaxtagjöld og verðbætur ……………………………………..  (1.960.279)  (1.464.661)
     1.602.473        (732.264)
Hagnaður tímabilsins 1.159.969 15.764.352